uslugi

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie:

nieruchomości:

● grunty zabudowane i niezabudowane
● budynki (mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe)
● lokale (mieszkalne, komercyjne i inne)
● budowle i obiekty komercyjne
● nasadzenia rolne i leśne
● stawy i hodowle
● obiekty zabytkowe

ruchomości:

● kotły i maszyny energetyczne
● maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
● specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
● urządzenia techniczne (elektryczne, teletechniczne, energetyczne, dźwigowe)
● środki transportu (tabor szynowy, pojazdy lądowe,wodne i powietrzne)
● narzędzia, przyrządy i wyposażenie

wyceniamy prawa związane z nieruchomościami

● spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
● użytkowanie wieczyste
● służebności

wykonujemy wyceny

● wartości niematerialnych i prawnych
● znaków firmowych, akcji i udziałów
● podmiotów gospodarczych (firm)
● robót w toku i nakładów a także bankowej inspekcji nadzoru.

Cel usług:

– kupno / sprzedaż,
– ustalenie wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
– zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy,
– rozliczenia gospodarcze, księgowe, podatkowe, spadkowe,
– podział majątku lub zniesienie współwłasności,
– ustalenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
– test na trwałą utratę wartości środków trwałych