Nasi rzeczoznawcy posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez
Ministra Infrastruktury, certyfikaty i dyplomy potwierdzające kwalifikacje do szacowania wartości ruchomości w
określonych specjalnościach nadane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz
uprawnienia budowlane uzyskane w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 

thumbnail of p. Adam Pawski SFiZ thumbnail of P. Adam Pawski – wykladowca thumbnail of p. Adam PAwski – rzeczoznawcaSIMP 2013

thumbnail of p. Mirek – wycena przedsiebiorstwa thumbnail of p. Mirek – świadectwo uprawnień thumbnail of p. Mirek – rzeczoznawca SIMP thumbnail of p. Mirek – certyfikat bankowy

thumbnail of p. Iza – świadectwo uprawnień

thumbnail of M_Bozek wycena przedsiębiorstw thumbnail of M_Bozek Certyfikat bankowy