Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku, firma NIERUCHOMOŚCI I.M. OSIŃSCY dokłada wszelkich starań,
aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom swoich klientów.

Powierzone nam zadania wykonujemy z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem.
Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje przez samokształcenie,a także uczestnictwo w seminariach oraz szkoleniach.

W 2006 roku został wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności zawodowych.

Nasza spółka jest członkiem następujących organizacji:

  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  • Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z posiadaną koncesją na działalność rzeczoznawczą

♦ WYCENIAMY
♦ INWENTARYZUJEMY
♦ BADAMY STANY PRAWNE RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
♦ BILANSUJEMY NAKŁADY
♦ WYLICZAMY WARTOŚCI GODZIWE, ZNAKÓW FIRMOWYCH i PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

♦ WYKONUJEMY operaty, ekspertyzy, opinie, raporty, analizy, biznes plany
♦ PROGNOZUJEMY działalność gospodarczą, innowacyjność, efektywność inwestycji itp.
♦ SZKOLIMY teoretycznie i praktycznie

Zapewniamy wiarygodne i profesjonalne usługi.

Wycena nieruchomości w I.M. Osińscy