∗ Osoby fizyczne i prawne /w tym z kapitałem zagranicznym/
∗ Banki, Fundacje, Agencje, Spółki, Korporacje, Leasingi
∗ Instancje skarbowe, Sądy, Prokuratury, Jednostki MON
∗ Urzędy, Starostwa, Gminy, Sejmiki

GWARANTUJEMY ZACHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ

ZREALIZOWANE TEMATY (wybiórczo):

– wyceny infrastruktury i suprastruktury portów oraz stoczni
– analizy dochodowości poniesionych nakładów
– urządzenia podlegające dozorowi (UDT, PRS, UDK, ULW)
– wyceny jednostek pływających, pogłębiających, sportowych, rekreacyjnych
– wycena planetarium astronomicznego, modeli statków, form wtryskowych, maszyn poligraficznych, urządzeń przetwórstwa spożywczego
– usługi dla inwestorów
– wyceny znaków firmowych i podmiotów gospodarczych oraz akcji i obligacji
– wyceny udziałów spółek
– wyceny podmiotów gospodarczych
– prace na potrzeby holdingów, konsorcjów, korporacji i temu podobnych powiązań kapitałowych